Dřevěné materiály

Všechny stromy, které jsou používané na harfy Camac pocházejí z certifikovaných a udržitelných zdrojů (FSC PEFC). Dokumentace od našich dodavatelů je k dispozici na vyžádání. Nyní jsme v procesu získání vlastní certifikace FSC. Staráme se také o sběr a recyklaci našich pilin a hoblin. Místní společnost (Barbazanges, v Chateaubriant – 44) je používá pro výrobu dřevěných pelet na topení. V našich renovovaných dílnách jsme zavedli systém čištění vzduchu, které snižuje spoltřebu energie. Kontrukce sloupů u našich pedálových harf je také vytvořena tak, aby se omezila velká spotřeba dřeva.

Kovové materiály

K čištění a odmašťování dílů mechanismů nepoužíváme žádné přípravky obsahující rozpouštědla. Všechny kovové odřezky a chlazení nástrojů jsou recyklovány za účelem úspory energie. Firma Barbazanges v Chateaubriant sbírá odřezky, čistí je a prodává je do oceláren. Hydraulické oleje jsou odebírány a čištěny stejnou odbornou firmou. Všechny naše stroje mají zabudované zásobníky, nepostradatelné pro preventivní opatření, aby se zabránilo znečištění v případě úniku.

Laky

Laky na bázi polyesteru jsme nepoužili již mnoho let. Dlouhodobě bojkotujeme polyester, před několika lety jsme iniciovali projekt na vývoj vodních laků. Od té doby běží výzkum, který pokračuje i v současnosti.

Při renovaci našich dílen jsme investovali do nových lakových kabin, které jsou účinnější a čistší. Podléhají pravidelným kontrolám v souladu s životním prostředím (v tomto případě omezuje vedlejší produkty z rozpouštědel). Všechny naše laky jsou uskladněny v zásobnících uložených v určené oblasti, tak, aby se zabránilo znečištění v případě úniku.

Sociální politika

Společnost Cama je up-to-date se všemi finančními závazky – daní, cel, atd. Jsme schopní poskytnout důkazy našich fiskálních a sociálních osvědčených postupů naším partnerům, stejně tak v rámci obchodních nabídek.

  • Výbor dobrovolných pracovníků
  • Dohoda o podílech na zisku se zaměstnanci CAMAC
  • „Rodina“ – politika sociálního pojištění pro zaměstnance
  • Bonusy za dlouhodobou spolupráci
  • V souladu s právními předpisy o zkrácení pracovní doby, pracujeme 35 hodin během pracovního týden po dobu čtyř dnů, přičemž pátý den (den volna) může být zvolený dle dohody ze strany zaměstnance.